Beroepscode

Er zijn veel namen in omloop om de kaartlegger die met Tarot werkt te benoemen. Zo wordt er onder meer gesproken over tarotkundige, mediator tarot, tarotcounselor, master tarot, tarotdeskundige en tarotist. Sommigen bieden een beroepsopleiding tot tarotist in zeven weken aan. Je ziet door de bomen het bos niet meer. Tarot leren heeft tijd nodig om het je eigen te maken.

De tweejarige Leergang Tarot van het Centrum voor Tarot is in eerste instantie gericht op persoonlijke groei en zelfverwezenlijking. De afgestudeerde tarotist dient echter wel te beschikken over een integere houding en professionele vaardigheden. Dat vergt een onderwijskundige aanpak van de opleiding om die praktische en theoretische vereisten goed te verwerven.

Onze Leergang is gericht op het aanleren van een grondige basishouding vanuit het therapeutische gedachtegoed van de jungiaanse psychologie. Dat is onder het kristal opleiding aangegeven.

De Stichting Bevordering Tarot waarvan het Centrum voor Tarot onderdeel van is, heeft in een uitgebreid profiel de therapeutische bekwaamheid aangegeven en de hoedanigheden van een tarotist omschreven. Ter informatie staat hieronder de hoofdstukindeling en het copyright van het rapport.

CVT-logo

Beroepsprofiel Tarotist

Hoofdstukindeling:

Kader en inleiding
Beroepsprofiel tarotist/registertarotist
Taakgebieden tarotist
Achtergronden

Bijlagen: Beroepscode tarotist/Klachtrecht

De Aeon
Sta op en volg het stille spoor van liefde


sbt
Stichting Bevordering Tarot
Veldsingel 208 6581 TB Malden
Telefoon 024-3582362
2008
©SBT
Alle rechten voorbehouden